Ivo Pešák

Když jsme se s panem Milanem Nerudem setkali prvně na tématem věrnostní systémy, byli jsme velmi vlažní a nečekali jsme velký okamžitý  výsledek. Od jeho zapojení do programu nám raketově začali růst kmenový zákazníci a systém začal předbíhat naše očekávání. Po roce fungování byl náš kmen věrných zákazníků již na 25% celkového počtu všech zákazníků což nám pomohlo překonat covidovou dobu roku 2020/2021 a to jen díky jeho odhodlání a nasazení do celého projektu.

Dnes v nejužším managementu již víme, že bez jeho intervence a znalostí bychom tohoto výsledku takto rychle nedosáhli.