Věrnost zákazníků se vyplatí!

Aktivním řízením obchodu zvýšíte dlouhodobě tržby i zisk.

Zákazníci nejsou dav

Když má firma jednoho zákazníka, věnuje mu 100 % péči. Má na to maximální sílu a možnosti. Jakmile začné růst, objeví se zákaznická slepota. Klíčoví lidé začnou vnímat zákazníky jako jeden dav! Tato změna vnímání …

Neměřím, neřídím

Loyalty management přináší zlepšení výsledků (tržeb, marže). Nejde to hned, protože změna podnikání funguje se zpožděním. Proto je potřeba mít předem jasně stanovené KPI ukazatele. Kritéria, která pomohou jasně definovat skutečnou změnu a ne pocity. …

Jak nadchnout tým

Nárůst věrnosti zákazníků se vám vyplatí. Když víte jak! Vyžaduje to zapojení celého týmu, celé firmy. Je důležité je pro změnu nadchnout. Vnuknout jim motiv, proč mají chtít se do projektu zapojit. V dnešní turbulentní …

Loajalita, která se vyplatí!

Společně najdeme potenciál změny.