Mám ekonomické (management, marketing, logistika) ale i humanitní (psychologie, sociologie) vzdělání. Což mi umožňuje chápat, jak výsledkově, tak sociálně zaměřené podnikatele, manažery i členy týmů. Praxi konzultanta vykonávám 20 let. Během této doby jsem pracoval pro desítky firem. 

V letech 2013 až 2016 jsem pořádal konference pro podnikatele, obchodníky a marketéry. V osmi městech proběhly desítky setkání, kterých se účastnilo okolo 800 účastníků. 

Bc. Milan Nerud

TEL.: 777 85 15 24

E-mail: milan.nerud@gmail.com

IČO: 72502983, Brno Líšeň